Rubrika: MO

  • Členská schůze

    Nezapomněli jste na členskou schůzi? Každoročně se na jaře v naší místní organizaci koná členská schůze a účast na ní je základním právem každého člena. Dle Stanov Českého rybářského svazu je členská schůze nejvyšším orgánem místní organizace a její usnesení je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace. Pokud přijdete na členskou chůzi, získáte…

  • Partneři a sponzoři

    ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ICSFInternational Casting Sport Federation MŠMTMinisterstvo školství mládeže a tělovýchovy        

  • Legislativa

    Každý člen ČRS lovící na vodách Územního svazu Severní Moravy a Slezska se řídi níže uvedenými předpisy: