Legislativa

Každý člen ČRS lovící na vodách Územního svazu Severní Moravy a Slezska se řídi níže uvedenými předpisy: