Členská schůze

Nezapomněli jste na členskou schůzi?

Každoročně se na jaře v naší místní organizaci koná členská schůze a účast na ní je základním právem každého člena. Dle Stanov Českého rybářského svazu je členská schůze nejvyšším orgánem místní organizace a její usnesení je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace. Pokud přijdete na členskou chůzi, získáte informace o činnosti a výsledcích hospodaření místní organizace v uplynulém období a budete spolurozhodovat o plánech činnosti na letošní rok.

Poslední členská chůze proběhla 24. 3. 2024 a její usnesení naleznete níže.

Další členská schůze by plánovaně měla proběhnou na jaře v roce 2025. V případě potřeby budete informováni v dostatečném předstihu v této sekci.

CS_usneseni_FMII_2024