Autor: Jiří Plachý

  • Závodní sezona 2024

    Závodní sezona r. 2024 trvá prakticky od prvního víkendu v lednu, kdy ji závodníci zahajují v Kunčicích pod Ondřejníkem závodem Moravskoslezského halového Grandslamu a končí v prosinci rovněž závodem z této série, který pořádá MO Bohumín s názvem Vánoční turnaj. Průběh sezony je rozdělen přibližně do tří čtyřech částí: listopad – březen => Halová sezona…

  • Členská schůze

    Nezapomněli jste na členskou schůzi? Každoročně se na jaře v naší místní organizaci koná členská schůze a účast na ní je základním právem každého člena. Dle Stanov Českého rybářského svazu je členská schůze nejvyšším orgánem místní organizace a její usnesení je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace. Pokud přijdete na členskou chůzi, získáte…